Entry Type / Număr de Intrări
Citizenship / Cetățenie
Entry Date / Data Intrării
Departure Date / Data Ieşirii
First Name / Nume
Last Name / Prenume
Birth Date / Data Naşterii
Gender / Sex
Passport Number / Numărul Paşaportului
Visa Type / Tipul Vizei
Accommodation / Oraş, Cazare
Email